Buurtschapje bij Steenwijk in de Kop van Overijssel, vlakbij de Friese grens. ‘Basse’ is een verkorte vorm van vermoedelijk ‘Bassingen’, wat ‘bij de lieden van Basse’ betekent. Basse is een persoonsnaam, die we nu nog kennen als ‘Bas’. Dat Germaanse achtervoegsel -ingen ‘bij de lieden van’ vinden we in veel Nederlandse plaatsen terug! Zie Amerongen, Wageningen. Ik kwam hier voor OVN.