Everdingen is een klein plaatsje aan de zuidoever van de Lek. De oostgrens van dit dorp wordt gevormd door de Diefdijk, dat tevens als gemeentegrens en provinciegrens fungeert. Everdingen ligt enkele kilometers ten westen van Culemborg.