Vijfheerenlanden, de Utrechtse fusiegemeente die sinds 1 januari 2019 bestaat en waaronder voormalige Zuid-Hollandse plaatsen vallen. Sluis is niet te verwarren met het Zeeuwse Sluis.