De Hoek des Heeren! Amen. Ik kwam hier tijdens de tocht door de Zak van Beveland.