Nieuwvliet betekent zoiets als ‘de nieuwe watergang’.