Nummer Een!!! Deze bijzonder merkwaardige plaatsnaam is te verklaren uit het feit dat dit plaatsje het eerste kavel van de Hoofdplaatpolder was. Ik voel heel veel grappen aankomen. Ik kwam hier tijdens de negende rit door Zeeland.