Hoe is dit nu een plaatsnaam?! Wikipedia vertelt mij dat retranchement het Franse woord is voor ‘verschansing’ in de vorm van een aarden wal zonder vaste vorm. Dit dorp is wel het meest zuidwestelijk gelegen dorpje van Nederland.