Tempel! Prachtige plaatsnaam. In Tempel is geen tempel te bekennen, maar dat hoeft ook niet. Omdat de etymologie op www.plaatsengids.nl zo verrukkelijk is, neem ik hem hier integraal even over:

De verklaring die de naam verbindt met bezittingen die de Tempeliers hier zouden hebben gehad, is niet meer dan een romantische inval. Vermoedelijk moet de naam verbonden worden met de op meerdere plaatsen voorkomende veldnaam timpe (in Delfland 13e eeuw De Timpe) waarin men soms een nevenvorm ziet van tip ‘punt’ en dat in ieder geval een puntig landstuk aanduidt. Ook in Zaanland komt timp voor in de zin van ‘hoekig stuk grond’. Voor verband tussen timpe en tempel pleit ook dat een perceel zandig weide- en bouwland onder IJsselmuiden, Koekentempelgenaamd, in oudere vermeldingen als Cogeltimpe verschijnt. Al in de 13e eeuw treffen we tempel als veldnaam aan: “Tuintich morghen landes te Vlardinghe heitet de Tempel”. Aanleiding voor de benaming was mogelijk de overeenkomst in vorm met een tempel, een aan de uiteinden afgeschuinde balk voor het vastzetten van sluisdeuren (om te voorkomen dat deze zich openden). Dat veldnamen uitdrukking geven aan een puntige vorm, staat niet op zich. Naast tempel en timpe kennen we onder meer tuit,wig en peg.