Greup is etymologisch te verbinden met het Middelnederlandse ‘greppel’. Wit bordje, en zeker ook een buurtschap, maar te mooi om te verwijderen uit de lijst.