Leimuiden… Hmm, wat zou dat ‘lei’ toch zijn? Leiderdorp, Leidschendam, Leiden en ook Leimuiden kennen allemaal het toponiem ‘lei’. Welnu. Lei is afgeleid van het Middelnederlandse ‘lede’, wat een deels of geheel gegraven of vergraven waterloop betekent. Zie ook Leerdam (dam in de lede). Leiden lag oorspronkelijk aan de Rijn, en niet aan een enkele stroom of watering. Leimuiden is dan de ‘monding van de Lede’. Of die rivier ook daadwerkelijk heeft gestroomd, is niet zeker.