Op deze foto zijn zowel de oude kerk als de IJssel te zien. Ik kwam hier tijdens “Polders en Ridderkerk“.