Stompwijk. Ik heb uitgezocht waar deze plaatsnaam nu weer vandaan komt. ‘Wijk’ gaat terug op het Latijnse vicus, wat ‘wijk, nederzetting’ betekent. ‘Stomp’ is wat vager. Stompe zou wijzen op de vorm van dit gebied, maar wat is dat dan? Het stompen/stampen biedt geen soelaas voor deze toponymie. Een andere verklaring zegt dat het een verschrijving van ‘stom’ is, in de betekenis van saai, leeg. Hmmmm…