Ook leuk ja, de plaatsnaamborden waarbij de plaatsnaam te lang is voor de breedte van het bord en er dus een koppelingstekentje moet komen.