Niet zo morbide als Molenaarsgraf, maar Molenaarsgraaf is de welluidende naam van dit dorp waarvan ik naast het plaatsnaambord niets heb gezien. Ik kwam hier tijdens Nijmegen – Rotterdam.