Oegstgeest, plaats en gemeente in Zuid-Holland, vind ik oprecht één van de mooiste plaatsnamen van Nederland. Ik kwam hier tijdens Rondje Leiden met Kristel (ZH7).

De etymologie mag er ook wezen (plaatsengids.nl): “Samenstelling van geest ‘(ontginning op) hoger gelegen zandgrond’ en de persoonsnaam Osger. De naam ontwikkelde zich via Osgest tot Oesgeest, waarna men het eerste deel oes– reïnterpreteerde als oest ‘oogst’ (ontstaan uit augustus), in de 17e eeuw vervangen door het correcter geachte oegst ‘oogst’. Archeologische vondsten wijzen op bewoning in de Merovingische en Karolingische tijd. Een oude dubbelnaam van de parochie Oegstgeest luidde Kerkwerve, 1e helft 11e eeuw Kiricwereve, 1063 kopie 12e eeuw Kiericwerue, een samenstelling van werf ‘opgeworpen hoogte voor bewoning’ en kerk ‘bedehuis’.(1)”