Papendrecht. Ik ben nu al zolang bezig met die plaatsen en toponymie dat ik toch al redelijk snel concludeerde dat Papendrecht van oudsher wel een plaats moet zijn geweest waar de papen, dat wil zeggen dat katholieken, het water overstaken (‘drecht’, of ’tricht’, is een waterloop). De etymologiebank geeft me niet ongelijk: 1105 Papendreht1, 1251 kopie 1330 Papendrecht2, 1280 Papendrech3, 1391 Papendrecht4, 1573 Papendreecht5; Samenstelling van → drecht ‘overtoom, veer, waterloop’ en de persoonsnaam Papo of pape ‘geestelijke’. Een rijtje huizen in Breskens heette ook Papendrecht, een woordspeling met paap, refererend aan het rooms-katholieke karakter van de woningbouwvereniging die de huizen bouwde6. (www.etymologiebank.nl, geraadpleegd op 11 juli 2019). Hihi.