www.plaatsengids.nl: [Kwintsheul is een] Samenstelling van heul ‘overwelfde of overbrugde doorgang in een waterkering’ en Quints, naar een water bij Kwintsheul dat rond 1280-1287 vermeld wordt als quintes wateringhe, in 1336 als Quincweteringe, met in het eerste deel de persoonsnaam Quint. Men heeft de naam Quint ten onrechte in verband gebracht met een Romeinse nederzetting quinta ‘vijfde’ en ook de verklaring als ‘vijfde brug’ berust op fantasie.(1)

Smullen!