Ook hier kan de etymologie niet ontbreken: Het Oudnederlandse monstre is ontstaan uit het Latijnse monasterium ‘klooster’, maar daar hier geen klooster was, heeft het hier de betekenis ‘grote centrale parochiekerk’. Een oude naam van Monster was 772 of 776 kopie 1170-1175 Masamuda, samengesteld uit het Oudnederlandse muda = muiden ‘monding’ en de waternaam Maas.(1)

Ik kwam hier tijdens “Racen door het Westland met Thomas“.