Ik presenteer de lijst van Operatie Vergeten Nederzettingen, bestaande uit een aantal plaatsen in alle tot nu toe doorgefietste provincies waarvan ik nog geen foto van het plaatsnaambord heb gemaakt. Onder het neutrale ‘nederzetting’ vallen dus de topografisch ambigue termen als buurtschap, gehucht maar ook dorp. Het betreft veelal gehuchten en buurtschappen met een dusdanig leuke naam dat ik ze toch bezocht wil hebben, zoals Oventje, Drie en Frankrijk, maar ook dorpjes zoals Breskens, Vleuten en Weidum. Af en toe staat er een toelichting achter de te bezoeken nederzetting, bijvoorbeeld wanneer het een ‘dorp in de stad’ betreft. Aaah! Veel dank aan www.plaatsengids.nl.

OVN is in het leven geroepen omdat ik écht wat plaatsen vergeten ben, omdat ik voor mijn toekomstige boek over Nederland toch aan alle provincies nieuwe bezoekjes wil gaan brengen en omdat het gewoon leuk is. Kijk die debiele plaatsnamen! En goed voor de kilometers en de conditie.